Rus / Ukr / Eng
№1 в международной торговле – Юридическая премия 2018
«Передовой опыт в сфере международного арбитража», – Chambers and Partners
«Ведущая фирма в международной торговле и торговых спорах» – Legal 500
$26,5 млрд – сопровождение крупнейшего контракта на поставку сырьевых товаров из Украины
$1 млрд – выиграно для наших клиентов
90% успешных дел за 13 лет практики
Публикации
Исполнительная надпись нотариуса при взыскании алиментов: особенности и нюансы

Незважаючи на те, що аліментне питання протягом останніх років було висвітлено дуже детально, в тому числі і в засобах масової інформації, досі вистачає простору для творчого юридичного пошуку. Саме цьому і буде присвячена ця стаття.

Перш за все, необхідно визначитись із принциповим питанням щодо сплати аліментів – це законодавчо закріплений обов’язок одного із батьків (який не проживає разом із дитиною) брати матеріальну участь в утриманні дитини/дітей. На жаль, не всі батьки виконують його добровільно. Тим не менш, у цьому випадку діє правило: не хочеш – повинен. Зовсім інша справа, якщо не можеш – але, про такі випадки необхідно говорити окремо.

Отже, сплата аліментів носить обов’язковий характер, проте до безпосереднього надходження коштів одержувачу від платника (саме таким чином надалі ми будемо іменувати ці сторони аліментних відносин) у разі небажання останнього, перший має пройти доволі тернистий шлях.

Аліментні відносини об’єднують наступних його учасників:

  1. Вже згадані одержувачі та платники
  2. Нотаріуси
  3. Суди усіх ланок
  4. Виконавча служба

У цій статті ми будемо розглядати випадки, пов’язані саме із примусовим стягненням аліментів.

Виконавчий напис нотаріуса – особливості та нюанси.

Наразі умовно можна виділити наступні підстави для примусового стягнення:

  1. Виконавчий напис нотаріуса, якщо аліменти добровільно не сплачуються за відповідним нотаріально посвідченим договором.
  2. Рішення суду про призначення аліментів/примусове стягнення заборгованості по сплаті аліментів та пені.

У першому випадку виконавче провадження відбувається без попереднього звернення до суду. З огляду на те, що друга підстава доволі детально регулюється законами України, які не містять особливих суперечностей, – ми не будемо на ній зупинятись і приділимо особливу увагу виконавчому напису нотаріуса.

На нашу думку немає особливої потреби цитувати законодавство України щодо вчинення виконавчого напису. Втім, ми згадаємо основні нормативні акти, які  так чи інакше регулюють це питання – ЗУ «Про нотаріат», Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса».

Отже, аналізуючи згадані вище нормативні акти та наявну судову практику ми приділимо увагу безспірності заборгованості платника (боржника). Саме це є головним чинником, що може суттєво вплинути на дійсність нотаріального напису. Крім того, йому суди приділяють основну увагу під час розгляду справ про визнання виконавчих написів такими, що не підлягають виконанню.

Ознакою безспірності вимоги є відсутність заперечень боржника щодо заборгованості та її розрахунку, а також відсутності будь-яких суперечностей у поданих документах. На підтвердження безспірності заборгованості нотаріусу мають бути подані документи, що свідчать про визнання боржником/платником вимог кредитора/одержувача. Тобто нотаріус повинен упевнитися в розумінні боржником/платником пред'явлених до нього вимог і визнання їх. Документом, що підтверджує такий факт, є отримання боржником/платником вимоги стягувача/одержувача з його підписом про надходження такої вимоги (ухвала ВСУ по справі № 756/15689/14-ц від 14 грудня 2016 року) або надання поштового повідомлення про вручення, якщо така вимога надсилалась поштою.

Як не парадоксально, безспірність є доволі суперечливим питанням. Постанова Кабміну, на жаль, не містить чіткого переліку таких документів, що, в свою чергу, надає судам надмірно широкий простір для оцінки надання чи ненадання одержувачем (аліментів) відповідних документів на підтвердження даного факту. Як правило, якщо після надсилання вимоги зі сторони платника не надійшло ніяких зауважень, пропозицій або будь-яких інших дій протягом одного місяця – то вважається, що така вимога є безспірною.

Накопичення заборгованості зі сплати аліментів та їхня несплата у кінцевому випадку призводять до того, що одержувач звертається до положень частини 1 статті 196 Сімейного кодексу України, та на відповідний розмір заборгованості додатково нараховується пеня.

На даний момент, виходячи з судової практики в Україні наявні два підходи до нарахування пені за прострочення:

  1. Коли пеня нараховується за весь час прострочення – тобто «від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму» (Постанова ВСУ від 11 вересня 2013 року № 6-81цс13).
  1. Коли пеня нараховується тільки в межах відповідного календарного місяця – тобто «неустойка (пеня) за один місяць рахується так: заборгованість за аліментами за місяць помножена на 1 % пені і помножена на кількість днів місяця, в якому виникла заборгованість. Загальна сума неустойки (пені) визначається шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів (за кожен місяць)» (Постанова ВСУ від 01 липня 2015 року № 6-94цс15).

На нашу думку, для того, щоб остаточно вирішити це питання, який же підхід до вирахування пені використовувати, необхідно вносити відповідні зміни до ч.1 ст. 196 СК. Можливо, законодавці знайдуть на це час у 2017 році. Зважаючи на «місячний» характер аліментів, справедливо вираховувати пеню саме у межах певного місяця.

Важливим моментом є включення до аліментного договору пункту стосовно пені відповідно до ч.1 ст. 196 СК. У разі, якщо такий пункт до договору не був включений – тоді відповідно до п. 22 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» № 3 від 15.05.2006 року, передбачена ст. 196 СК санкція не застосовується і пеня відповідно не нараховується. Вважаємо, що такий підхід є не зовсім справедливим і вже згадана вище стаття має бути доповнена наступним чином: «…яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за договором між батьками про сплату аліментів на дитину…».

При цьому необхідно відмітити, більшість рішень судів першої і другої інстанцій у справах щодо сплати пені, що розглядались після прийняття постанови ВСУ від 01 липня 2015 року, ґрунтуються саме на такому останньому підході до трактування положень статті 196 СКУ, коли пеня рахується окремо за кожний місяць.

Також, доречно наголосити, що виконавчі написи нотаріусів, що ґрунтуються на першому підході до обчислення пені від 11 вересня 2013 року, ризикують бути скасованими під час судового розгляду відповідних справ щодо виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, через те, що остання у часі правова позиція суду касаційної інстанції щодо способу обчислення пені є найактуальнішою.

Практичне значення цієї зміни у підході до питання пені полягає у суттєвому зменшенні її розміру.

Отже, такий механізм потребує, хоч і незначного, але доопрацювання, що у кінцевому випадку може позитивно вплинути на зменшення кількості судових справ.

Але, зробити виконавчий напис нотаріусу – це ще не кінець справи, а, напевно, тільки її середина або взагалі початок. Після цього такий документ передається на виконання до відповідної державної служби.

Виконавче провадження по-новому.

Примусове стягнення аліментів до жовтня 2016 року провадилось виключно державними виконавцями. З огляду на нещодавнє набуття чинності новим законом «Про виконавче провадження» та Закону України про органи та посадових осіб вводиться поняття приватного виконавця. В цілому, така ініціатива може бути оцінена, як позитивна. Адже у зв’язку із змішаною системою виконання рішень створюється додаткова конкуренція, що, нарешті, зможе підвищити процент виконання рішень та інших документів. Найвищий показник у світі – близько 80% і нам є до чого прагнути.

Також вартою позитивної оцінки є запроваджена система винагород державним і приватним виконавцям. Завдяки цьому механізму виконавці будуть додатково мотивовані на успішне завершення проваджень.

Однак, як ми усі добре знаємо, практика може суттєво відрізнятись від теорії або від того, що написано на папері. Тому чекаємо на перші практичні приклади виконання по-новому та, як завжди, сподіваємось на краще.

Александр Губин, юрист AGA Partners

14.02.17

AVELLUM и A.G.A. Partners объявляют об объединении

AVELLUM и A.G.A. Partners объявили об объединении двух фирм с 9 июля 2018 года. Это стратегическое объединение позволит консолидировать признанную на рынке трансакционную практику AVELLUM и опытную практику разрешения споров A.G.A. Partners.